Vedení ministerstva informatiky odeslalo do vlády návrh novely kompetenčního a dalších zákonů, které by měly umožnit jeho zánik jako samostatného resortu ke konci letošního roku. Od ledna by měly kompetence ministerstva přejít na resorty vnitra, průmyslu a obchodu a ministerstva pro místní rozvoj. Vyplývá to z materiálu, který má ČTK k dispozici.

Vláda by se podle neoficiálních informací měla návrhem zabývat na některém z nejbližších zasedání. Poslanecké sněmovně pak chce ministerstvo navrhnout schválení zákona v prvním čtení. Předložení návrhu již dříve vláda ODS, která nedostala od poslanců důvěru, podmínila podporou ostatních politických stran.

Dosavadní zkušenost podle předkládací zprávy prokázala, že ministerstvo informatiky v současném postavení jen velmi stěží prosazuje své plány a projekty, a to zejména kvůli velmi slabému postavení mezi ostatními resorty. Lepší prosazení záměrů státu v oblasti informatiky by mělo pomoci převedení agendy v oblasti elektronické veřejné správy pod ministerstvo vnitra, telekomunikací a pošt pod resort průmyslu a veřejných dražeb na ministerstvo pro místní rozvoj.

Vedle toho by měla vzniknout rada vlády pro informační společnost v čele s premiérem, která bude jako poradní orgán vlády navrhovat, jakým způsobem koordinovat rozvoj eGovernmentu a zároveň bude definovat a formulovat strategie, cíle a politiky vlády v oblasti informační společnosti. Činnost rady bude řídit tříčlenný řídící výbor složený s premiéra, ministra vnitra a ministra financí. Dalšími členy rady budou odborní zástupci ústředních orgánů státní správy, odborní zástupci asociace krajů a svazu měst a obcí, případně další odborníci.