Mothers Against Drunk Driving (Matky proti řízení v opilosti) se ve své poslední kampani chtějí dožadovat zavedení povinného analyzátoru alkoholu v dechu řidiče. Měl by se objevit v každém automobilu. A zejména ve vozidlech těch, kdo byli usvědčení z řízení pod vlivem alkoholu.

digiweb-breath-interlock.jpgDetektor alkoholu v dechu umožňuje znemožnit nastartovat vozidlo při zjištění stop alkoholu v dechu testovaného. V některých státech USA je povinný po prvním či opakovaném usvědčení z řízení pod vlivem alkoholu.

Podle The Money Times již některé automobilky pracují na začlenění tohoto systému do svých automobilů. Volvo a SAAB předpokládají, že je zabudují do masové produkce někdy v roce 2009.

Detektor je pochopitelně možné snadno obelhat. Stačí požádat někoho jiného, aby poskytl svůj "vzorek", který bude prostý alkoholu.