SUPERSTUDENT.CZ

SEMINÁRKY.CZ

 

Seminárky.cz vs. Superstudent.cz


www.superstudent.cz

 

Seminárky.cz vs. Superstudent.cz


www.seminarky.cz


Grafický design
 


Grafický design
 

Grafika serveru Superstudent neprošla rukou designéra, ale nejspíše se na ní podepsal pouze programátor. Ten si vystačil se základními barvami, jednopixelovými rámečky a neumělou kresbou v hlavičce webu.
Na stránce nejsou určeny jasné vizuální priority. Horizontální menu se dvěma pruhy, kdy první pruh stále odkazuje na hlavní kategorie a spodní pruh se mění v závislosti na vybrané sekci, není pro uživatele nejpřehlednější. Pokud je kategorií a podkategorií více, návštěvník se v takové navigaci často ztrácí. Vhodné je změnu kategorie alespoň zvýraznit změnou barevnosti položek.
Grafika webu Seminárky.cz je přehledná a návštěvník nemá problém se zorientovat. Zpracování designu mírně vyčnívá nad běžný průměr, přesto by zásah grafika webu rozhodně neuškodil.
Plošná reklama na tomto serveru nepůsobí tak rušivě, jako v případě konkurenta. Až na jednu výjimku na stránce s registračním formulářem, viz dále.


Obsah
 


Obsah
 

Obsahově patří server Superstudent mezi jedny z největších serverů se školními pracemi volně ke stažení. Navíc obsahuje i další sekce pro studenty, například magazín. Web se snaží vydělat i na provizních systémech, nabízí placené kurzy a prodej letenek.
Aby server rostl, potřebuje neustále rozšiřovat svou databázi prací. Zde se na to ale nejspíše zapomíná, protože výzva k vložení své práce není propagována s dostatečnou prioritou.
Rozdělení prací do sekcí není příliš hluboké a počet samotných sekcí také není příliš široký. V seznamu vysokých škol nelze vyhledávat podle oborů, měst, specializací, apod. Bylo by vhodné takové možnosti filtrování přidat.
Oba servery nabízejí možnost registrace. Superstudent zcela zapomíná vyzdvihovat výhody, které registrace uživateli přinese. Přitom získání e-mailového kontaktu je základem pro celou další marketingovou strategii serveru. Na základě nastavení typu školy případně ročníku mohou registrovanému uživateli chodit odkazy na nové seminární práce z jeho oboru.
Rozsahem jsou Seminárky.cz asi největším veřejně přístupným serverem svého druhu v Česku. Na homepage se chlubí více než sedmi tisíci pracemi. Seminárky, na rozdíl od konkurenta, výhody plynoucí z registrace na stránce vypisují. Dokonce nabízí i důležitý motivační program pro vkládání nových prací. Nicméně nový uživatel, který se z homepage proklikne na vyplnění registračního formuláře, tyto informace nevidí. Proklik ho zavede až do spodní části stránky a mezi vypsanými výhodami a formulářem je velká plošná reklama. Kvůli této "neprostupné" reklamě uživatel pravděpodobně namísto kýženého vyplnění formuláře klikne na tlačítko Zpět.
Ani Seminárky si "neodpustily" přivěšení nesouvisejícího affiliate programu. Pro změnu prodávají loga na mobil. Odkaz je však tak nezřetelný, že lze předpokládat, že příliš užitku nepřinese. Smysluplněji se jeví "Seminárky SHOP", kde provozovatelé nabízejí literaturu zaměřenou na vzdělávání. Propagace tohoto prodeje na konkrétních stránkách prací se související tématikou by měla rozhodně větší smysl.


Použitelnost
 


Použitelnost
 

Nejdůležitější funkcí serverů podobného typu je fulltextové vyhledávání. Ideální je, pokud se hledá nejen v názvech a popiscích dokumentů, ale také v dokumentech samotných. Na serveru Superstudent.cz by mělo mít vstupní pole pro vyhledávání nejvyšší vizuální prioritu. Na homepage Superstudenta žádné takové pole vůbec není. Při prokliku do některé ze sekcí se vyhledávání objeví a vyhledává napříč celým webem, nikoliv v zadané sekci.
Odkaz na fórum z hlavního horizontálního menu vůbec nefunguje a odkaz na "Přípravné kurzy" vede bez varování na jiný web.
Texty dokumentů jsou převáděny do html. Některé texty nelze vůbec stáhnout jako samostatné textové dokumenty. Při přidávání textů do systému jsou automaticky převáděny do html. Ovšem texty si nedokáží dostatečně zachovat formátování a proto bývají často obtížně čitelné.
Další nabídka "Top sekce" z poloviny kopíruje hlavní navigaci a působí spíše rušivě.
Stránky Superstudenta jsou zahlceny textovou i plošnou reklamou. Když připočteme nedostatečnou práci s barvami a formátováním textů, vyjde nám velmi špatně použitelný web.
Základní navigace na serveru je řešena dobře. Počet sekcí a jejich hloubka přispívá k dobré orientaci v dokumentech. Kladně lze hodnotit i kontextovou navigaci, ve které se zobrazují texty od stejného autora či ze stejného oboru.
Seminárky stažení většího počtu prací zpoplatňují zasláním SMS zprávy. Současně však poskytují bezplatné zobrazení několika stran z dané práce, aby uživatel mohl sám posoudit, zda mu práce za poslání SMS zprávy stojí. Hodnocení prací grafickými symboly a související diskuse napomáhají studentům ve výběru kvalitního dokumentu.


Technické faktory
 


Technické faktory
 

Na stránce nefungují některé stránky a odkazy. Web má sice Googlem zaindexováno přes 1000 stran, ale značná část z nich má jak stejný title, tak meta description. Velký počet ze zaindexovaných stránek zobrazuje html verzi některého z dokumentu. Pokud se návštěvník z vyhledavače na takovou stránku proklikne, získá sice samotný text, ale na server Superstudenta a další práce se již nedostane, protože zde zcela chybí základní navigace. Kladně lze hodnotit adresy stránek, využití drobečkové navigace, využití kaskádových stylů. Serveru by pravděpodobně pomohlo vygenerování Site mapy. Web Seminarky.cz má v Googlu zaindexováno přes třicet tisíc stránek. Odkazy vedou na vhodné cíle se základní navigací. Stránkám však chybí meta description, který by se dal přebírat z popisku zobrazené práce. Kód stránek je tvořen zastaralým způsobem pomocí tabulek. Nadpisy stránek, title i URL jsou tvořeny s ohledem na vyhledavače respektive uživatele.


Závěr
 


Závěr
 

Web trpí velkou nepřehledností a přemírou rušivé reklamy. Technické zpracování stránek není špatné. Protože však většina studentů shání materiály pro své práce přes fulltextové vyhledavače, optimalizace stránek pro vyhledavače by měla mít mnohem vyšší prioritu.
Superstudentovi by slušela i kontextová navigace podle tématu prací, inteligentnější fulltextové vyhledávání či oblíbené tagování.
Seminárky.cz je o třídu lepší web než jeho konkurent. Vyniká nejen rozsáhlým obsahem, ale i použitelností webu. Technické zpracování pamatuje na vyhledavače a tedy na největší zdroj levné návštěvnosti.
Provozovatelé serveru se určitě těší na nějaký použitelný systém mikro-plateb nebo na snížení provizí operátorům za zpoplatněné SMS zprávy.

Hodnocení superstudent.cz .. 4/10

Hodnocení seminarky.cz .. 8/10

Autor hodnocení Michal Krutiš, konzultant H1.cz

Hodnocení webů vám každý týden připravuje tým konzultantů společnosti H1.cz s.r.o., která poskytuje analytické, poradenské a vzdělávací služby v oblasti internetového marketingu a tvorby WWW stránek.