nova-televize-350-210.jpgLidé na Domažlicku tak budou moci minimálně do konce roku přijímat  Novu nejen v digitální formě, ale sledovat ji i prostřednictvím analogového vysílání.

Analogové zemské televizní vysílání skončilo na Domažlicku letos na konci srpna. "Po uplynutí 90 dnů od data vypnutí, tj. po 29. listopadu, může Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nevyužívané analogové frekvence TV Nova odebrat, čímž bychom ztratili možnost obnovit analogové vysílání v případě problémů s vysíláním digitálním," uvedla Šmítková.

TV Nova požádala Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o písemné ujištění, že k odebrání frekvencí, alespoň do doby vydání Technického plánu přechodu z analogového na digitální vysílání, nepřikročí. "K dnešnímu dni však žádné takové písemné ujištění nemáme," dodala Šmítková.

Stalo se tak kvůli tomu, že Nova svoji žádost poslala po termínu, kdy by se dala ještě projednat na minulém zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, sdělil předseda Rady Václav Žák. Rada podle něho záležitost Rada projedná na svém příštím zasedání, které se koná příští týden.

V případě ztráty analogových frekvencí podle Šmítkové neexistuje záruka, že TV Nova bude schopna v oblasti Domažlic vysílat po celou dobu platnosti její licence až do roku 2017.

Podle Šmítkové totiž Český telekomunikační úřad neprodloužil, přes opakované žádosti, současnému provozovateli vysílání TV Nova, společnosti České radiokomunikace, příslušná oprávnění k provozování rádiových kmitočtů využívaných pro digitální vysílání v oblasti Domažlic.

Podle vyjádření Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) nemůže úřad prodloužit oprávnění k provozováni digitálních kmitočtů v rozporu se zákonem o elektronických komunikacích. ČTÚ přidělil ČRa oprávnění k provozování rádiových kmitočtů na dobu 5 let. Toto oprávnění lze na základě §19 zákona prodloužit, nejvýše však o dobu uvedenou v oprávnění.  Problém je v tom, že nelze toto oprávnění prodloužit jednorázově až do roku 2017.

Podle Veroniky Šmítkové se v oblasti Domažlic stále projevují problémy s příjmem digitálního signálu a jeho kvalitou, což má dopad na spokojenost diváků a jejich schopnost přijímat program TV Nova prostřednictvím digitálního vysílání. "TV Nova tedy považuje dočasné obnovení zemského analogového vysílání v oblasti Domažlic za nezbytné pro řešení výše uvedených problémů," uvedla mluvčí.