hydrogen.jpgVýkonný orgán věří, že pokud se Evropa postaví do čela vývoje vodíkových technologií, otevřou se jí nové ekonomické příležitosti a posílí tak svou konkurenceschopnost. Než toho bude dosaženo, musí ale být podle studie vypracované v rámci projektu HyWays překonána ještě řada bariér. Důležité je, pustit se do výzkumu v této oblasti co možná nejdříve.

Shodou okolností dnes ministři průmyslu členských zemí EU dali zelenou novému projektu partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) s náklady ve výši 940 milionů eur (23,5 miliardy korun), který se má zabývat výzkumem vodíkových technologií a palivových buněk. Z unijních peněz by v příštích šesti letech mělo na projekt jít zhruba 470 milionů eur (11,7 miliardy korun), zbytek pak má zajistit soukromý sektor.

Od vodíkových technologií si vědci slibují, že by mohly přinést řešení, které by z hlediska udržitelnosti i ohledu na životní prostředí bylo zejména pro využití v dopravě lepší, než co nabízí současná paliva. Nejprve se však musí snížit náklady, které by užití vodíkových technologií zřejmě přineslo. Právě i to by měl být jeden z cílů nového projektu.