microsoft_350_210.jpg"Uzavřené smlouvy zastřeší jednoduchý, průhledný a oboustranně výhodný vztah. Kromě výrazné finanční úspory mají tyto smlouvy další významný cíl, a to boj proti softwarovému pirátství, které zasahuje i veřejnou správu," uvedl Langer.

Ministerstvo nyní připravuje pro jednání vlády materiál, který bude navrhovat model transparentního přístupu k nákupu produktů Microsoftu. Jako nejvýhodnější variantu navrhuje postup, kdy by ministerstvo zorganizovalo soutěž na uzavření rámcové smlouvy na distributory produktů Microsoftu. Tím by podle Langera bylo možné docílit ještě výhodnějších cen pro jednotlivé resorty, a ušetřit tak více než uváděných 700 milionů korun.

Dále čtěte

Druhou variantou nákupu produktů Microsoftu, která ale nemusí přinést srovnatelné podmínky pro úřady a instituce ve veřejné správě, je nákup realizovaný samostatně jednotlivými resorty. Kontrolu legálního využívání licencí a vynaložených prostředků by zajišťovalo tzv. Clearingové Centrum.

Rámcová obchodní a servisní smlouva vymezuje rámec všech dalších dílčích smluv určených pro jednotlivé subjekty veřejné správy a vzdělávání, kterým umožňuje jednodušší a cenově výhodnější nákup a správu produktů společnosti Microsoft. Podmínky stanovené v rámcové smlouvě zároveň přinášejí nárok na nejnovější verze produktů společnosti Microsoft, a to bez ohledu na velikost dané organizace.