LUC_MONTAGNIER.jpgPrvní oceněný, Luc Montagnier, se narodil v roce 1932 ve Francii a titul PhD ve virologii získal na University of Paris. Stal se emeritním profesorem a ředitelem Světového nadace pro prevenci a výzkum AIDS v Paříži.

Už v letech před nástupem epidemického výskytu AIDS uskutečnil mnoho významných objevů týkajících se povahy virů. Významně přispěl k porozumění toho, jak mohou viry změnit  genetickou informaci hostitelských organizmů, a podílel se také na pokroku ve výzkumu rakoviny.

Jeho výzkum interferonů, bílkovin produkovaných lidským organismem, zejména buňkami imunitního systému, které slouží k obraně proti virovým infekcím, otevřel cestu pro léčbu virových onemocnění.

Nyní Montagnier pokračuje ve výzkumu, jehož cílem je vakcína proti AIDS nebo léčba této nemoci.

FRANCOISE_BARRE-_SINOUSSI.jpgFrancoise Barre – Sinoussi je jediná žena mezi laueráty Nobelových cen za medicínu. Narodila se v roce 1947 ve Francii. Titul PhD ve virologii získala v Pasteurově ústavu ve francouzském Garches.  Právě v tomto ústavu začala také počátkem sedmdesátých let pracovat a po řadu let tu byla vůdčí osobností v oblasti retrovirů.

Ve známost širší vědecké veřejnosti vešla především rolí, kterou hrála v počáteční identifikaci viru HIV-1 jako příčiny AIDS. Její práce jsou často citovány ve vědecké literatuře a právě ona jako první v roce 1983 publikovala objev retroviru, pojmenovaného později jako HIV, který je původcem nemoci AIDS.

Nyní pracuje na možném vlivu vrozených obran hostitele na regulaci  HIV/AIDS a zkoumá mechanismus přenosu této choroby z matky na dítě. Je spoluautorem více než 200 vědeckých publikací.

HARALD_ZUR_HAUSEN.jpgOba Francouzi, Barre - Sinoussi a Montagnier, společně objevili retrovirus způsobující AIDS. Byl identifikován v bílých krvinkách pacientů se zvětšenými lymfatickými uzlinami v počátečních stádiích AIDS a v krvi pacientů v pokročilém stádiu tohoto onemocnění.

Poslední z lauerátů Nobelovy ceny Němec Harald zur Hausen se narodil v březnu 1936 v Německu a titul MD získal na University of Düsseldorf.  Po letech práce ve Virologickém ústavu Würzburgské univerzity byl v roce 1972 jmenován profesorem virologie na univerzitě v Erlangenu. Od roku 1983 do roku 2003 pracoval jako vědecký ředitel německého Výzkumného centra pro výzkum rakoviny v Heidelbergu.

Zur Hausen přišel s tím, že příčinou vzniku rakoviny děložního čípku mohou být papilomaviry přenášené pohlavním stykem. Jeho objev vedl ke vzniku dvou sér, která chrání před určitými kmeny těchto papilomavirů.

.