mezinarodni-vesmirna-stanice__192x128_.jpgČeská republika se stala 18. řádným členem Evropské vesmírné agentury (ESA). Stalo se tak 12. listopadu aktem odevzdání podepsané a ratifikované Dohody o přístupu Česka k Úmluvě ESA do úschovy francouzského ministerstva zahraničí.

Pro rozvoj kosmonautiky a jejích aplikací v ČR, která se stala členem tohoto společenství jako první stát z bývalého socialistického bloku, má spolupráce s ESA zásadní význam. Stoupá tím atraktivita Česka v oblasti vědecko-výzkumných i průmyslových aktivit. Českým firmám a organizacím se otvírá cesta k využití know-how, kterým disponuje ESA a organizace s ní přímo spolupracující. České firmy tedy díky členství v tomto evropském kosmickém klubu budou mít snadnější přístup k novým technologiím a vědeckým poznatkům.

Dále čtěte

V neposlední řadě získá ČR vstupem do ESA plný přístup ke kosmickým i pozemním prostředkům a zařízením, kterými agentura disponuje, jako je například laboratorní modul Columbus na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), nebo Hubbleův kosmický teleskop. Občané České republiky se od nynějška mohou ucházet i o přijetí do evropského oddílu kosmonautů.

Veškeré své projekty realizuje ESA na základě transparentní veřejné soutěže a jedním ze základních pravidel, jimž se činnost ESA řídí, je garance návratnosti minimálně 84 procent vložených národních prostředků prostřednictvím zakázek z projektů během pěti let.

ESA je mezinárodní mezivládní organizací pro rozvoj kosmického výzkumu a kosmických technologií. Jejími plnoprávnými členy jsou kromě Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie a nyní i ČR. Zvláštní postavení kooperujícího člena má Kanada.