Počítačová simulace, kterou provedli badatelé z Národního centra pro výzkum atmosféry v coloradském Boulderu, ukazuje, co by se stalo koncem století, pokud by úroveň skleníkových plynů byla snížena o 70 procent. Svět by sice stále byl teplejší, ale pouze o jeden stupeň Celsia a nikoliv o dva stupně. Arktický ledovec by se sice rozpouštěl, ale nezmizel by. A hladina moří by stoupala pomaleji.

Lze předejít asi polovině nárůstu teploty a sucha i záplavy by byly poloviční ve srovnání se scénářem bez snižování emisí, upozorňuje studie. Vlny vedra by v budoucnu byly také o 55 procent méně intenzivní. Tání zmrzlé půdy v severních oblastech by se také zmenšilo.

Tato studie, jejíž výsledky budou otištěny příští týden v časopise Geophysical Research Letters, jako jedna z prvních používá počítačové modely k číselnému stanovení, jak moc lze předejít dopadům globálního oteplování ve srovnání s tím, jak by svět dopadl, kdyby se problém nijak neřešil.

Studie se sice zabývá tím, jak by značné snížení emisí ovlivnilo budoucí emise, avšak je o tom jednodušší mluvit nežli přistoupit k akci. Kjótský protokol z roku 1997 vyzval průmyslové země ke snížení emisí, ale od té doby jejich úroveň na světě stoupla o 25 procent.

"Pokud se vydáme cestou, kterou nastínil (prezident Barack) Obama, tedy snížili bychom emise o 70 až 80 procent a udělal by to i ostatní svět, pak bychom učinili velký rozdíl v klimatu ke konci století," zdůraznil vedoucí autor výzkumu Warren Washington.

Pokud však snižovat emise budou pouze Spojené státy a Evropa, avšak Čína, Indie a další rozvíjející se země nikoliv, pak bude svět směřovat k horší a více horké budoucnosti, prohlásil vědec. Když se svět bude méně opírat o fosilní paliva, pak "to nebude tak zlé", upozornil.