Na 54 procent vedoucích pracovníků rozhodlo o úplném zákazu prohlížení těchto komunitních webů. Podle 19 procent šéfů mají zaměstnanci právo tyto weby navštěvovat pouze v rámci své pracovní činnosti a 16 procent povoluje takovou činnost pro "omezenou osobní potřebu". Pouze deset procent podniků nestanoví žádná omezení.

Studie byla realizována ve 1400 firmách s více než 100 zaměstnanci pro společnost Robert Half Technology.

"Užívání komunitních webů může odvracet pozornost zaměstnanců od naléhavějších záležitostí, je tedy pochopitelné, že některé společnosti přístup omezují," uvedl výkonný ředitel Robert Half Technology Dave Willmer.

"V některých profesích však mohou být tyto weby účinnými nástroji, a zřejmě právě proto každá pátá firma povoluje jejich používání k činnosti spojené s jejím chodem," soudí.