Badatelé přivedli částice ke kolizi ve čtyřech bodech 27 kilometrů dlouhého kruhového tunelu vybaveného 9600 magnety, které řídí a urychlují jejich tok. Kolize protonů obíhajících tunelem proti sobě by měly vytvářet elementární částice, které nebyly dosud nikdy pozorovány a které převažovaly ve vesmíru těsně po takzvaném velkém třesku, než se spojily, aby vytvořily jádra atomů.

"Stopy vytvořené kolizí částic, které pozorujeme, jsou nádherné," řekl mluvčí CERN Andrej Golutvin. Podle dalšího mluvčího Jürgena Schukrafta všichni v kontrolním sále vybuchli nadšením.

Urychlovač byl uveden do provozu v pátek po čtrnáctiměsíční přestávce způsobené závažnou poruchou, jež se objevila už krátce po jeho spuštění. Dokáže urychlit pohyb částic tak, že dosahují téměř rychlosti světla. Při jejich srážkách se tudíž mohou vytvořit podmínky, které existovaly těsně po předpokládaném vzniku vesmíru.