Nejlepší technologické výrobky časopis vyhlašuje každoročně už od roku 1963. Jejich společným jmenovatelem je výrazný pokrok v technologickém vývoji. Oceněné výrobky vybírá tým odborníků z akademických, vládních i průmyslových kruhů.

Podobného ocenění jako nyní rastrovacímu elektronovému mikroskopu Magellan, který vyvinula firma FEI Company, se dostalo fotoaparátům Polariod (1963), bankomatům (1973), halogenovým výbojkám (1974), faxům (1975), displejům LCD (1980) či nikotinovým náplastem (1992).

Rastrovací elektronový mikroskop Magellan podle odborníků významně překonal dosavadní hranici rozlišovací schopnosti elektronových mikroskopů této kategorie.

To, čím se Magellan liší od konkurence, je fakt, že se jeho rozlišovací schopnost pohybuje pod hranicí jednoho nanometru v oblasti energie elektronového svazku 30 až jednoho keV. Pro srovnání do jednoho nanometru se vejdou tři až čtyři atomy, virus je velký 100 nanometrů.

Energie elektronového svazku se dá u Magellanu podle ředitele vývoje brněnské pobočky firmy FEI Company a jednoho z autorů vynálezu Jaroslava Chmelíka nastavit od 30 keV do 50 eV a do budoucna se počítá s tím, že bude možné dosáhnout téměř nuly. Nízké hodnoty jsou využitelné zejména pro biology, protože méně poškozují zkoumané vzorky. To také podle Chmelíka předurčuje Magellan k využívání v polovodičovém průmyslu a v biologickém výzkumu.