V uvedené lokalitě bylo prokázáno 70 případů onemocnění na 100 tisíc obyvatel. "Usuzujeme, že vyšší míra výskytu tohoto onemocnění se vysvětluje masivní přítomností pesticidů na okolních polích, pesticidů rozprašovaných zejména letadly," prohlásil vedoucí výzkumného týmu doktor Rafík Masalá.

"Bylo prokázáno, že vdechování pesticidů negativně působí na produkci dopaminu," vysvětlil.

Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění centrální nervové soustavy, které přímo souvisí s úbytkem nervových buněk v určité části mozku. Tyto buňky za normálního stavu produkují dopamin, což je neurotransmiter, který zajišťuje přenos signálů mezi nimi.

Nedostatek dopaminu způsobuje, že pacient postupně není schopen ovládat nebo kontrolovat svůj pohyb. Vědci se kloní k teorii, že nemoc může být důsledkem genetických predispozic a vlivu vnějšího prostředí.

V roce 2009 už studie francouzského Národního ústavu pro zdraví a lékařský výzkum (INSERM) prokázala souvislost mezi vystavením lidského organizmu vlivu pesticidů a výskytem Parkinsonovy nemoci. Za problematické byly označeny zejména chlororganické sloučeniny.


Pesticidy jsou přípravky a prostředky, které jsou určené k tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců, a k ochraně rostlin, skladových zásob, technických produktů, bytů, domů, výrobních závodů nebo i zvířat a člověka. Nejvíce se pesticidy uplatňují v zemědělství.