Výzkum by měl v budoucnu přinést nové metody léčby vysokého krevního tlaku, chorob krevního oběhu a zlepšování výsledků transplantací orgánů. Posloužit má také lepší prevenci.

"Unikátnost centra spočívá v propojení experimentálního a klinického výzkumu," řekl ve čtvrtek novinářům přednosta centra profesor Luděk Červenka při prohlídce laboratoří. Míst v Česku, kde se kombinuje klinická medicína a experimentální výzkum, je podle něj velmi málo.

Vědci používají laboratorní myši, potkany, prasata a ovce. Jsou schopni způsobit pokusným zvířatům lidské choroby. Například jim přidají gen nebo uberou takový, který způsobuje vysoký tlak. Umějí navodit třeba i srdeční selhání.

Takzvané "vypínání" nevhodných genů je prý však otázkou delší budoucnosti. Týká se to nejen genů pro neplodnost, ale třeba i stárnutí, vysvětlil doktor Libor Kopkan.

laborato 0049004b0045MuNejvíce využitelné jsou transplantační pokusy. Po mnoha zkoušeních na zvířatech jsou vědci schopni vytvořit metodický postup, který povede k úspěšným transplantacím u lidí.

Jiný tým zase zkoumá, jak lépe léčit pacienty se srdečním onemocněním. Navodí zvířeti srdeční selhání patnáctiminutovou operací. Osm týdnů je bez potíží, pak začne mít problémy s dýcháním a je unavené. "Využít lze i metody genetické, zvířeti se vpraví lidský gen pro hypertenzi," řekl zástupce přednosty kliniky kardiologie IKEM Vojtěch Melenovský.

Ne se všemi zvířaty se experimentuje, některá slouží jako chovný základ. Nyní má pracoviště k dispozici asi 1500 potkanů a až 500 myší.

Po experimentech, například úplném odstranění jater, se zvířata utratí. Roční "spotřeba" činí asi 50 prasat a 15 až 20 ovcí, uvedl Červenka. Za posledních 20 let podle něj klesla asi o 90 procent. Pracoviště komunikuje s ochránci zvířat, a to například i při plánování rekonstrukce zvěřinců, vysvětlil.

Pracoviště experimentální medicíny je financováno z institucionálních peněz IKEM na podporu vědy, účelových grantů (obojí 35 až 40 procent), zdrojů IKEM (20 až 25 procent) a mimořádných financí z EU.