Vesmír je starý 13,75 miliardy let, potvrdili američtí vědci, kteří počítali stáří kosmu s využitím galaxií jako takzvaných gravitačních čoček. Vědci pomocí této metody také potvrdili hodnotu Hubbleovy konstanty, která udává rychlost, s jakou se od sebe vzdalují jednotlivé hvězdy. Informoval o tom server space.com.

Dosud se ke zjišťování hodnoty Hubbleovy konstanty používalo pozorování supernov a sledování zbytkového mikrovlnného záření po velkém třesku. Hodnota Hubbleovy konstanty je podle většiny měření 72 kilometrů za sekundu na jeden megaparsek (megaparsek činí 3,26 miliónu světelných let). To znamená, že s každým megaparsekem vzdálenosti od Země se galaxie vzdaluje o 72 kilometrů za sekundu.

Hubbleova konstanta je považována za jedno z nejdůležitějších, avšak nejobtížněji zjistitelných čísel v astronomii. Slouží jako jakési "měřítko mapy vesmíru".

Vědci použili ke svým výpočtům záběry Hubbleova teleskopu umístěného na oběžné dráze kolem Země, které byly pořízeny s využitím efektu gravitační čočky. Tato metoda využívá gravitačního pole kosmických těles jako čočky, jež přibližuje světlo vysílané vzdálenými objekty.


Galaxie může fungovat jako gravitační čočka ve chvíli, kdy při pohledu ze Země zakrývá jinou galaxii ležící za ní. Světlo ze vzdálenější galaxie se v takovém případě ohýbá gravitačním polem té bližší podobně jako tomu je u optické čočky.