Kostry jedinců rituálně pohřbených v jeskyni asi 80 kilometrů východně od metropole Rabatu jsou datovány přibližně do doby před 5000 lety. Tento nález podle expertů významně přispěje k poznání pohřebních zvyklostí pozdního eneolitu.

"Těchto sedm koster a čtyři pohřební celky nám umožňují zjistit s velkou přesností podobu pohřebního rituálu kultury zvoncovitých pohárů. Poprvé," zdůraznil v rozhovoru pro AFP význam nálezu vedoucí archeologického výzkumu Júsif Bukbut. Sdělil také, že čtyři z nalezených koster náležely malým dětem. Do jejich hrobové výbavy patřilo i několik měděných předmětů.

Kostry byly v hrobech uloženy v takzvané pozici embrya, hlavu a hruď měly poprášenou rozdrceným barevným práškem. Archeolog podle serveru venevision.net uvedl, že kostry budou zakonzervovány přímo v lokalitě. Kopie nálezů pak budou vystaveny v přírodovědeckém muzeu v Rabatu.

Kultura zvoncovitých pohárů byla v pozdním eneolitu rozšířena především v oblasti jihozápadní a střední Evropy. Typické jsou pro ni mísy se zataženým okrajem na nožičkách a nádoby zvoncovitého tvaru. Mezi další nalézanými artefakty jsounapříklad měděné dýky či jantarové šperky.