Vědci připravují změnu definice kilogramu, která by umožnila stanovit základní jednotku hmotnosti podle neměnných fyzikálních pravidel. Dosud se hmotnost jednoho kilogramu odvozovala od etalonu umístěného v Mezinárodním úřadu pro míry a váhy (BIPM) ve Francii. Kilogram tak zatím zůstává poslední jednotkou z mezinárodní soustavy SI, která je definována podle svého prototypu, uvedla agentura Reuters.

Jednoznačná definice kilogramu je důležitá, protože se od něj odvozuje řada dalších fyzikálních jednotek. Dlouhodobá měření jeho etalonu ale ukázala, že za více než sto let se hmotnost válce ze slitiny platiny a iridia zmenšila o přibližně 50 mikrogramů, což odpovídá jednomu zrnku písku.

Vědci proto začali připravovat novou definici kilogramu. "Podařilo se dosáhnout mezinárodního konsenzu, že by kilogram měl být nově definován na základě pevné hodnoty Planckovy konstanty," řekl fyzik Michael Stock z BIPM.

Planckova konstanta patří mezi základní konstanty v kvantové fyzice a vyjadřuje vztah mezi energií fotonu a frekvencí odpovídající jeho vlnové délce.

Vědci po celém světě nyní provádějí pokusy, které mají jednoznačně stanovit vztah mezi Planckovou konstantou a hmotností, například prostřednictvím magnetické síly. Po porovnání výsledků bude podle Stocka možné přistoupit k nové definici kilogramu.

Nových definic se v minulosti dočkaly i další základní jednotky soustavy SI. Například metr byl původně odvozen od délky zemského poledníku, později se začal užívat jeho prototyp umístěný v BIPM - tyč ze slitiny platiny a iridia. V roce 1983 však byla základní jednotka délky definována na základě rychlosti světla ve vakuu.

Soustava SI má sedm základních jednotek pro jednotlivé fyzikální veličiny. Jednotkou délky je metr, jednotkou hmotnosti kilogram, jednotkou času sekunda, jednotkou teploty kelvin, jednotkou elektrického proudu ampér, jednotkou svítivosti kandela a jednotkou látkového množství mol. Od základních jednotek se odvozují i jednotky dalších veličin.