S 1,009 miliardy návštěvníků Google a jeho servery, jako je YouTube, Orkut či Gmail, předehnaly stránky Microsoftu, který v květnu zaznamenal 905 milionů návštěvníků, i sociální síť Facebook (713 milionů) či Yahoo! (689 milionů). Facebook ovšem vede v délce doby, kterou na něm uživatelé tráví.

ComScore je celosvětově vedoucí firmou na trhu měření digitálních médií. Firma poskytuje služby více než 1800 klientům včetně globálních hráčů jako AOL, BBC, Deutsche Bank, Facebook, Microsoft, Fox, MediaCorp nebo Yahoo!.

Knihy volně na internetu

Internetová společnost Google uzavřela smlouvu s Britskou knihovnou, ústřední národní knihovnou Spojeného království, o digitalizaci a zpřístupnění knižních fondů z let 1700 až 1870. Pro uživatele internetu smlouva otevírá možnost studovat, kopírovat a stahovat si 250 tisíc knih, na které se už nevztahují autorská práva.

Britská knihovna je považována za jednu z nejvýznamnějších vědeckých knihoven; celkem dosud shromáždila kolem 25 milionů svazků knih. Smlouvy o digitalizaci a zpřístupnění knih už společnost Google uzavřela s řadou dalších významných světových knihoven.

Loni Britská knihovna oznámila plán digitalizovat až 40 milionů stránek novin vydávaných zhruba od poloviny 17. století.