Zhruba 95 procent Čechů používá při přístupu k elektronickým službám slabá hesla. Při jejich vytváření nepoužívají čísla, speciální znaky, velká a malá písmena a nenastavují hesla dlouhá přinejmenším deset znaků. Téměř polovina lidí (45 procent) používá stejné heslo k ochraně více účtů, a tím dále vystavuje své účty nebezpečí zneužití. Vyplývá to z letošního průzkumu antivirové firmy Avast mezi téměř 1500 tuzemskými uživateli.

Mnoho Čechů zahrnuje do svých hesel osobní údaje, informace, které lze snadno dohledat na profilech na sociálních sítích, takže je kyberzločinci mohou potenciálně využít k prolomení zabezpečení. Například jméno člena rodiny jako heslo využívá 22 procent uživatelů, jméno domácího mazlíčka 15 procent, desetina operuje s datem svých narozenin, 12 procent v hesle odkazuje na své hobby a osm procent do hesla zakomponovalo část adresy svého bydliště.

"Kyberzločinci sbírají osobní data a přihlašovací údaje z různých zdrojů včetně úniků z on-line služeb a prodávají je na černém trhu, kde je koupí jiní útočníci, kteří je chtějí zneužít. Umisťování uživatelských dat na darknet nedávno získalo všeobecnou pozornost zejména díky vydání souboru Collection #1, který obsahoval 87 GB odcizených osobních údajů, včetně více než 770 milionů emailových adres," uvedl bezpečnostní expert Avastu Luis Corrons.

Vytváření silných a jedinečných hesel pro každý internetový účet je téměř nemožné, a proto si lidé zadávají slabá, snadno zapamatovatelná hesla nebo používají stejná hesla pro více účtů. Více než dvě pětiny uživatelů uvedly, že si dokážou zapamatovat pouze omezený počet hesel, 39 procent tvrdí, že si nemyslí, že by informace na jejich účtech byly cenné, a osm procent dotázaných je příliš líných změnit si heslo. Kyberzločinci zneužívají tohoto chování a snaží se pronikat do účtů hrubou silou, využít osobní údaje k uhodnutí jiných hesel nebo kupovat kradené přihlašovací údaje na darknetu.

Průzkum ukazuje, že si Češi nevytvářejí silná hesla i přesto, že v uplynulých měsících se objevila řada závažných úniků z několika on-line služeb a uživatelská data v nich byla ukradena. Více než polovina Čechů nikdy nezkontrolovala, zda jejich emailová adresa nefigurovala v úniku dat. V průměru si jeden ze čtyř dotázaných změnil hesla poté, co se dozvěděl o úniku údajů, 30 procent si ještě nikdy heslo nezměnilo, 27 procent to dělá jednou ročně, devět procent každých šest měsíců a pouze osm procent mění hesla každé tři měsíce nebo častěji.