V Mrtvém moři, proslaveném léčivou silou své vody nasycené minerály, ubývá vody tak rychle, že se může ve velmi krátké době změnit na pouhý rybník bez života. Podle odborníků, které citovala agentura AFP, by mohlo do roku 2050 zcela vyschnout.

Nejníže položené místo na Zemi mění podobu před očima. Hladina klesá každým rokem o metr a břeh na některých místech ustoupil o víc než kilometr.

"Je to velmi vážné a pro záchranu nikdo nic nedělá," řekl jordánský hydrolog Durajd Mahasní. Zatímco v 60. letech byla hladina Mrtvého moře 395 metrů pod úrovní oceánů, dnes je to už 422 metrů.

Za hlavní příčiny jsou považovány necitlivé zásahy do toků, které mají moře napájet, a pak také důsledek neřešeného arabsko-izraelského konfliktu. Izrael, Jordánsko a Sýrie od 60. let odčerpávají pro své potřeby v zemědělství a průmyslu až 95 procent vody řeky Jordánu, která Mrtvé moře napájí. Šdesát procent ze zachycené vody připadá na Izrael.

Zdrojem vody pro Mrtvé moře je kromě řeky Jordán také podzemní voda, jejíž hladina ale také klesá, takže zemědělci v okolí se už ani nepokoušejí hloubit studně.

Situaci nepomáhá průmyslová aktivita v okolí moře ani množství hotelů na jeho březích. Izrael i Jordánsko vybudovaly ohromná odpařovací zařízení, v nichž z mořské vody získávají fosfát.

Podle Mahasního se dá Mrtvé moře zachránit jedině společným úsilím všech stran sdílejících jeho břehy, tedy Izraele, Jordánska a Předjordánska. Zatím prý ale pouze Jordánsko něco dělá. Začalo stavět kanál, jímž má být přiváděna voda z Rudého moře.

Kanál, jehož vybudování má stát dvě miliardy dolarů, má měřit 200 kilometrů a ročně jím mají být do Mrtvého moře přečerpány dva biliony litrů vody. Využita bude také k výrobě elektřiny a po odsolení také jako pitná voda. Tento projekt má ale dost kritiků, kterým se nelíbí míchání vody Mrtvého moře s vodou zcela jiného složení.

"Hovoříme zde o dvou odlišných a citlivých ekosystémech," řekl Munkíz Mahjar z blízkovýchodní sekce organizace Přátelé Země. Světová banka proto financuje studii, která má objasnit důsledek smíchání vod obou moří. Jordánské ministerstvo životního prostředí radí počkat s dalším budování kanálu až na tuto studii.