Na pomezí moderního umění, politologické studie a marketingu stojí výsledek experimentu jednoho ze studentů, kteří jsou na praxi ve Facebooku. Paul Butler se rozhodl využít přístupu k datům uvnitř Facebooku a vytvořil mapu přátelství.

S pomocí speciálního analytického softwaru vytvořil mapu, na které obloukem spojil města, ve kterých žijí lidé, kteří spolu na Facebooku přátelí. Čím více přátelských vtahů na určité úrovni, tím světlejší barvou se linie vykreslily na mapě.

Už rychlý pohled na vizualizaci těchto dat ukazuje, že mezilidské vztahy na Facebooku do značné míry kopírují geografické a politické hranice. Nejvýraznější rozdíl mezi standardní mapou světa a vizualizací je absence Ruska a Číny na vizualizaci. V těchto zemích se Facebook neprosadil. V Číně je to zejména kvůli přísné cenzuře, kterou například čeští manažeři působící na Tchajwanu složitě obcházejí. V Rusku zase vládne sociálním sítím systém Vkontakte. Další prázdné místo představuje Brazílie, kde se jako v jediné zemi výrazně prosaidla sociální síť Orkut, která patří Google.

Česko je na mapě podle Faceboku bílé, což znamená velkou intenzitu vztahů mezi lidmi v českých městech. Největší sociální síť světa v Česku překonala co do počtu uživatel i původní lokální sítě jako jsou Lidé.cz nebo Spolužáci.cz.

Zajímavá je také rozdílná intenzita využívání Facebooku mezi západní a východní částí USA a intenzita světlejších linií na pobřeží Jižní Ameriky a Afriky. Zejména data z Afriky ukazují, jak se některé regiony v čele s JAR vzdalují v oblasti technologické vyspělosti svým sousedům.

Klikněte si na mapu Facebooku pro zvětšení